Boom pokračuje. Postaví se letos v Česku 1 000 MW nových solárů?

21/03/2023


Boom fotovoltaiky v Česku pokračuje. Potvrzují to statistiky všech tří distribučních společností i žádosti o nové datace na soláry z programu Nová zelená úsporám za první dva měsíce letošního roku, které minulý týden publikoval Cech Akumulace a FoTovoltaiky (CAFT) na své valné hromadě.

Zdroj: WindPower

Zájem o soláry láme rekordy

Pokles zájmu o nové fotovoltaické elektrárny (FVE) se letos rozhodně nekoná. Podle sdělení CAFT bylo během ledna a února 2023 celkem podáno 14 174 žádostí o dotace na nové FVE z dotačního programu Nová zelená úsporám (NZÚ).

Ve srovnání se stejným obdobím roku 2022 to znamená více než trojnásobný růst zájmu o nové FVE. Když to srovnáme s rokem 2021, pak je tento nárůst zájmu o nové soláry dokonce více než desetinásobný. V roce 2021 bylo v rámci NZÚ podáno za první dva měsíce 1 406 žádostí o dotace na nové FVE, v roce 2022 to bylo 4 176 žádostí a letos to bylo rekordní množství 14 175 žádostí, což potvrzuje níže uvedený graf.


Boom zájmu o nové FVE potvrzují i distribuční společnosti (ČEZ, EG.D a PRE), které v lednu a únoru letošního roku obdržely od investorů více než 18 000 nových žádostí o připojení FVE do sítě. Reálně je v žádostech investorů o připojení přes 17 GW nových FVE, z čehož distribuční společnosti již schválily připojení 15 GW nového výkonu ve fotovoltaice.

Podle provozovatelů distribučních sítí rekordní zájem o obnovitelné zdroje energie (OZE), které jsou obtížně predikovatelné z pohledu reálné výroby, si v příštích 10 letech vyvolá nutnost masívních investic do rozvoje sítí. Tyto investice mohou dosáhnout až cca 100 miliard Kč za účelem integrace nových OZE do sítě. V této souvislosti distributoři požadují po státu zrychlení a zjednodušení povolovacích procesů pro výstavbu a posílení sítí.

Růst zájmu o investice do nových FVE se pozitivně odráží na rozvoji solární branže, která se letos mění v multimiliardový byznys. Z toho těží nejen distributoři solárních komponentů, ale i instalatérské společnosti, kterých přibylo několik stovek za poslední dva roky.

Očekávání všech hlavních hráčů jsou letos velmi pozitivní. Nové instalace FVE letos mohou dosáhnout výše 800- 1000 MWp. Důvodem je zlepšení situace v dodávkách fotovoltaických komponentů v letošním roce, na rozdíl od minulosti kdy v důsledku pandemie Covid-19 docházelo k logistickým problémům a zdražování. Dobrou zprávou je také skutečnost, že instalační společnosti jsou schopné meziročně násobně navyšovat své kapacity, což jasně zaznělo od členů CAFT na nedávné valné hromadě

Trhu by prospělo, kdyby Ministerstvo průmyslu zrušilo povinnost třífázového měření spotřeby pro majitele malých domácích FVE. Takové měření je dnes evropskou raritou, jelikož převážná většina evropských zemí používá součtové měření, které zlepšuje návratnost domácích elektráren a zároveň významně rozšiřuje sortiment v oblasti střídačů. Kvůli třífázovému měření jsou domácí investoři nuceni kupovat asymetrické střídače, které vyrábí pouze několik čínských výrobců, jsou mnohem dražší a také často méně kvalitní.